Ally er en streaming service som Aller Media står bag. Ally’s målgrupper er de travle, krænse mediebrugere, der søger det perfekte indholdsmatch, så de kan bruge deres skræmtid fornuftigt. Streaming servicen har forskellig perspektiver på diverse temaer og derfor er den ikke kun begrænset til en enkelt medieformat som normalt. Men indeholder alle tre formater Podcast, Artikler og film så man kan opleve forskellige perspektiver på samme emne.

Brand designet skulle udstråle et frisk alternativ til de allerede tilgængelige streaming services. Og med en historie om at servicen har brugerne i centrum. Med Podcast, Artikler og film vælger brugeren hvad de vil medie konsumere hvor og hvornår. Eks. Podcast når man løber en tur. Artikler når man sidder i toget og en film om aftenen på sofaen. Derfor er symbolerne Play og Pause også indarbejdet i design identiteten for at styrke brandfortællingen.

You may also like

Back to Top